Uddannet Heilpraktiker fra den danske Heilpraktikerskole, afsluttet 2008

Kranio Sakral kurser  2007 – 2019

KST I, II, III

Ret Ryg- og Nakkehvirvler I, II, III

Bindevævsmassage

Organmassage I, II

Opsummering af KST

Certificeret KST terapeut

Praktisk psyko-neuro-endokrinologi

Anatomi/Fysiologi, patologi og sygdomslære/farmakologi.

Efter studierne deltaget i en del kurser, primært rette mod bevægeapparatet*

*Bevægeapparatet består af knogler, led og muskler. Bevægeapparatet udgør en funktionel enhed, som er underkastet nervesystemets kontrol. Svigter en enkelt komponent, spores virkningen på de funktionelt sammenhørende dele; f. eks kan stivhed i et led medføre svind af både knogler og muskler.

Kilde Wikipedia

Hvad er en heilpraktiker?

I Politikens tyske ordbog oversættes heilpraktiker med naturlæge.

I Tyskland er heilpraktikerne statsanerkendte og en del af den private sygesikring. Og de tyske heilpraktikere har vide beføjelser i deres ret til bl.a. at give injektioner og udskrive den såkaldte apotekerpligtige medicin, dette er ikke gældende i Danmark Heilpraktikerskolen har taget den tyske heilpraktiker-model til Danmark. Og har uddannet danske heilpraktikere siden 1983