Min baggrund og filosofi samt fokus på dine forandringer og balance

Interessen for det hele mennesker og den kompleksitet vores krop og mind-set består af, går langt tilbage. Jeg var tidligt klar over, at krop og psyke hænger uløseligt sammen. Derfor var det også naturligt for mig at fortsætte denne interesse som behandler. Jeg har gennemført flere uddannelser inden for kropsterapi, som udbyggede min viden og indsigt.

Behandlervirksomhed startede jeg før 2005 Den individuelle behandling har været i centrum lige siden.

Kroppens tilstand

Betingelser i livet ændres, vi oplever konstant at skulle tilpasse og forandre os og udfordres måske på vores vigtige værdier.

Måske indtræffer livskriser eller vi begrænses fysisk.

Måden vi imødekommer disse situationer, er forskellig fra menneske til menneske og det er lige så forskelligt hvordan vores krop og sind reagerer.

Tillagte kostvaner og handlemønstre, ofte i tillæg til ovenstående, påvirker nemt i en uhensigtsmæssig retning.

Din forandring – min behandling

Ved de optimale betingelser kan din krop hele/helbrede sig selv og lige præcis det er filosofien bag og kernen i behandlingen, altså at aktivere kroppens evne til at hele sig selv.

Det er vigtigt for mig at starte der hvor du er, med baggrund i dine oplevelser kan jeg guide din krop mod bedre balance, åbne for flow i kroppen på flere planer, målet er færre spændinger og smerte

Lad energien spire 🌿

For at energien igen kan strømme, mindskes spændinger og stivhed i muskler og led, Næringsstoffer kan igen finde vej – dette er ofte forløbet inden smerter kan mindskes.

Klienters oplevelser med mødet hos NaturPraksis:

”Imødekommende, smilende, nærværende og kompetent”

”Indlevende og forstående i sin måde at møde mig på”

I min søgen efter kurser inden for kropterapi mødte jeg, i en serie af kurser, Ole Kåre Føli

Han bekræftede mig i mine tanker og ideer til behandling og blev en stor inspirator for mine behandlinger.

Se mere om Ole her:

Hos KST akademiet har mødet med den varmeste og helt fantastiske underviser Trine Rosenberg

Smerter er kroppens råb om hjælp

Hos NaturPraksis kommer de fleste klienter med problemer i ryg, ben, skulder, nakke eller andet i bevægeapparatet, der driller eller muskler der sender signaler om, at noget skal gøres. ”Smerter er jo et signal om hjælp”, som kropsterapeut søger jeg en helhedsorienteret behandling. Her er det ikke kun massage eller retning af ryg. Behandlingen tager udgangspunkt i, at kroppen skal restituere sig selv. Jeg starter oftest med at fjerne blokeringer et helt andet sted end der hvor smerten sidder.

Nerver og lymfe

Ud over at gennemgå muskler og sener for spændinger og blokeringer, mærker jeg efter nerver, der sidder i klemme.

Jeg kan mærke med fingerspidserne, det gælder også muskelfibre. Hver muskelfiber har en hukommelse og en historie og hvert område repræsenterer et organs reflekszone, disse zoner kan være stresset eller have underenergi

Under behandlingen lukker jeg så at sige op for kanalerne, tilfører energi eller lukker noget af den overskydende energi ude. Jeg undersøger og forbedrer gennem hele processen lymfesystemets muligheder for frit at kunne løbe til lymfeknuder og videre ud i blodet.

Lymfesystemet er en utrolig vigtig faktor i kroppens immunsystem